ΤΥΠΙΚΟ 🍴🍹PRODOTTI

ΤΥΠΙΚΟ 🍴🍹PRODOTTI

Τελευταία ενημέρωση στις 7 Φεβρουαρίου, 2020 στο 01:12 είμαι

Τυπικά προϊόντα

Τυπικά προϊόντα είναι της Κεφαλονιάς:

mandorlato: Παρόμοια με την ιταλική μαντολάτο

ελαιόλαδο

προστέθηκε: Αμύγδαλο Σιρόπι

vino Ρομπόλα

Miele

Όπως αναμνηστικά Συνιστάται τις ορθόδοξες εικόνες